Johan Lundberg utbildar i schaktfritt för norrlandskommuner

Under den gångna veckan samlades VA-personal från ett tiotal norrlandskommuner i Arvidsjaur. Det var Arvidsjaurs kommun som inbjöd till VA-dagar. Ett forum där man träffar kollegor i branschen, utbyter erfarenheter och tar till sig nyheter på området.

Johan Lundberg var en av de inbjudna föredragshållarna.
– Jag tycker det är viktigt att sprida information om de schaktfria teknikernas fördelar, både vid åtgärder på befintliga ledningar men även vid nybyggnation. Det finns en rad miljömässiga och ekonomiska fördelar med att använda sig av schaktfritt. Dessutom stör de trafiken avsevärt mindre än konventionell schaktning. Ju mer man känner till om tekniken och hur den fungerar, desto mer troligt är det att man kommer att tillgodogöra sig dess fördelar i framtiden.

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB