Skip to main content

Johan Lundberg utbildar i schaktfritt för norrlandskommuner

Under den gångna veckan samlades VA-personal från ett tiotal norrlandskommuner i Arvidsjaur. Det var Arvidsjaurs kommun som inbjöd till VA-dagar. Ett forum där man träffar kollegor i branschen, utbyter erfarenheter och tar till sig nyheter på området.

Johan Lundberg var en av de inbjudna föredragshållarna.
– Jag tycker det är viktigt att sprida information om de schaktfria teknikernas fördelar, både vid åtgärder på befintliga ledningar men även vid nybyggnation. Det finns en rad miljömässiga och ekonomiska fördelar med att använda sig av schaktfritt. Dessutom stör de trafiken avsevärt mindre än konventionell schaktning. Ju mer man känner till om tekniken och hur den fungerar, desto mer troligt är det att man kommer att tillgodogöra sig dess fördelar i framtiden.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB