Skip to main content

Stockholm Vatten skriver avtal med Johan Lundberg AB

Stockholm Vatten levererar dricksvatten till mer än en miljon människor i Stockholm, samt renar avloppsvatten från hushåll och industrier. Ledningsnätet, som omfattar hela 530 mil ledningar, växer snabbt. Även ledningsrenovering pågår ständigt.

I flera avseenden är Stockholm Vatten en föregångare. När det gäller anvisningar och dokumentation har man länge legat långt framme. Ofta har man valt att bygga schaktfritt, trots att de geotekniska förhållandena varit svåra. Ett tungt skäl har givetvis varit att schaktfritt byggande stör trafik, boende och näringsidkare betydligt mindre än traditionell schaktning.

Stockholm Vatten vill även i framtiden vara säkra på att den teknik som används är både kostnadseffektiv och bra för miljön. För att garantera tillgången till kompetens och resurser när det gäller schaktfria lösningar, har Stockholm Vatten skrivit avtal med Johan Lundberg AB. Avtalet omfattar teknisk rådgivning och utredningar.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB