Skip to main content

Stort intresse för Johan Lundberg på VA-mässan!

Varje dag under årets VA-mässa, som genomfördes i Stockholm 22-24 september, höll Johan Lundberg en kort föreläsning om schaktfri teknik och dess fördelar.

Publikutrymmet var begränsat, och det var bara första dagen som stolarna räckte till. Övriga dagar var det överfullt – till och med gångarna intill var fyllda med intresserade åhörare.

Många av de nyfikna som stannade kvar vid frågestunden efter föreläsningen gratulerade Johan till det nya företaget, och de kommer att höra av sig i samband med framtida projekt. Statistiken efter mässan visar att Johan Lundbergs föreläsningar samlade flest åhörare av alla.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB