Skip to main content

Beställ nya handboken om schaktfritt!

Många projektörer, entreprenörer och beställare vet för lite om schaktfri teknik för ledningsbyggnad och ledningsrenovering. Någon aktuell litteratur på området finns inte.

– Min nya handbok försöker minska osäkerheten och besvara många av de frågor som ställs, säger Johan Lundberg. Den går igenom dagens schaktfria metoder relativt utförligt och ger dessutom praktiska tips för olika slags ledningsbyggnad.

Handboken redogör även för de tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar som det ger att arbeta schaktfritt.

Tanken är att boken ska vara ett stöd för projektörer, entreprenörer och beställare i deras dagliga arbete. Den går att beställa här på hemsidan. Den som är intresserad kan självklart också ringa och prata direkt med Johan.

schaktfrittbok

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB