Skip to main content

Ökat sug efter schaktfritt i lågkonjunktur

När ekonomin är i botten, efterfrågan minskar och skatteintäkterna krymper blir det allt viktigare att spara pengar. Vid ledningsbyggnad går det i många fall att sänka kostnaden rejält genom att utnyttja schaktfri teknik – helt eller delvis. Om det finns ytskikt som är kostsamma att återställa, ger schaktfritt speciellt stora besparingar jämfört med schaktning. Det gäller dock att tänka schaktfritt redan från början – det är då de riktigt stora pengarna går att spara. Här krävs dock erfarenhet och kompetens. Och den kommer du åt via Johan Lundberg AB. Vad väntar du på?

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB